Opieka nad osobą starszą, czyli geriatria w Polsce.

Polskie społeczeństwo starzeje się. Z roku na rok przyrasta odsetek osób w wieku powyżej 65 roku życia. Według oficjalnych szacunków do roku 2050 osoby w podeszłym wieku będą stanowiły około ponad 30% społeczeństwa. Już dzisiaj odsetek osób wymagających opieki geriatrycznej jest bardzo wysoki. Czym jest geriatria? Jakie formy wsparcia przysługują przy opiece nad osobą w podeszłym wieku?

Leczenie osób starszych

Geriatria zajmuje się leczeniem osób starszych, czyli tych, które przekroczyły sześćdziesiąty rok życia i cierpią na schorzenia charakterystyczne dla wieku podeszłego.  Jak przebiega leczenie geriatryczne? Na samym początku jest przeprowadzany szczegółowy wywiad z pacjentem, a także lekarz wydaje skierowanie na badania. Ma to na celu dokładne określenie w jakim stanie jest zdrowie pacjenta i zastosowanie odpowiedniego leczenia. Aby terapia przebiegała jak najlepiej i pacjent był jak najdokładniej przebadany lekarze geriatrzy stale współpracują z innymi specjalistami, najczęściej neurologami, kardiologami czy diabetologami. W ramach terapii lekarz może przepisać pacjentowi środki farmakologiczne, rehabilitację czy leczenie szpitalne.

Pomoc państwowa

Wielu seniorów z racji wieku traci sprawność fizyczną i często wymaga pomocy w codziennych czynnościach. Obowiązek wsparcia członka rodziny w podeszłym wieku zazwyczaj spada na najbliższą rodzinę, jednakże taka pomoc nie zawsze jest możliwa do uzyskania. Osoby starsze, nie będące do końca sprawne oraz ich rodziny, które nie mają możliwości zajmować się taką osobą, mogą w pewnym stopniu liczyć na pomoc państwową. Jedną z najpopularniejszych form wsparcia jest pomagająca w domu osoby starszej wykwalifikowana opiekunka, do której obowiązków zazwyczaj należy pomoc w wykonywaniu codziennych czynności i zabiegów pielęgnacyjnych, pilnowanie posiłków i przyjmowanych lekarstw przez seniora oraz dotrzymywanie towarzystwa. O pomoc opiekunki można ubiegać się w lokalnym domu pomocy społecznej.  Ponadto wiele gmin oferuje seniorowi możliwość pobytu w dziennym domu pomocy, gdzie osoby starsze mogą skorzystać z dopasowanych do ich potrzeb rehabilitacji, zajęć, wyjść na imprezy kulturalne czy ciepłych posiłków. Samotni seniorzy mogą zostać wzięci pod całodobową opiekę w domach pomocy społecznej.

Pomoc prywatna

Wiele osób, niemających możliwości zajęcia się najstarszymi członkami rodziny korzysta także z prywatnych usług. Do najpopularniejszych należy zatrudnianie prywatnych opiekunek, które zajmują się swoim podopiecznym całodobowo lub tylko w wybranych dniach albo godzinach. Inną, często wybieraną opcją są prywatne domy spokojnej starości, gdzie osoby starsze dostają całodobową specjalistyczną opiekę, a także mają dostęp do zabiegów i zajęć rehabilitacyjnych.